Receptie Mangalia: Email: mangalia@hotelnewbelvedere.ro Phone: +40 0372085882 - Receptie Poiana Brasov: Email: poianabrasov@hotelnewbelvedere.ro Phone: +40 0372030425

Politica de confidentialitate

Datele dvs.cu caracter personal sunt prelucrate de SC Subex Industries Ā SA pentru indeplinirea formalitatilor necesare Ā prestarii serviciilor de cazare , indeplinirea unor obligatiiĀ  legale si cerinte ale autoritatilor.Ā  Prelucrarea datelor dvs.se va face in baza consimtamantuluiĀ  dumneavoastra.

Incepind cu data de 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal Ā : dreptul de acces la datele dvs. , dreptulĀ  la rectificarea sau actualizarea datelor , dreptul la stergerea datelor dvs. cand sunt indeplinite o serie de conditii ( ex: datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) , dreptul de restrictionare a prelucrarii , dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere , dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor , dreptul de a modifica sau de a retrage consimtamintul cu privire la prelucrarea Ā Ā datelor cu caracter personal pentru cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant . De asemenea avetiĀ  dreptulĀ  saĀ  depuneti o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.