Receptie Mangalia: Email: mangalia@hotelnewbelvedere.ro Phone: +40 0372085882 - 0241902 Receptie Poiana Brasov: Email: poianabrasov@hotelnewbelvedere.ro Phone: +40 0372030426 +40 0372030427

Politica de confidentialitate

Datele dvs.cu caracter personal sunt prelucrate de SC Subex Industries  SA pentru indeplinirea formalitatilor necesare  prestarii serviciilor de cazare , indeplinirea unor obligatii  legale si cerinte ale autoritatilor.  Prelucrarea datelor dvs.se va face in baza consimtamantului  dumneavoastra.

Incepind cu data de 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal  : dreptul de acces la datele dvs. , dreptul  la rectificarea sau actualizarea datelor , dreptul la stergerea datelor dvs. cand sunt indeplinite o serie de conditii ( ex: datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) , dreptul de restrictionare a prelucrarii , dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere , dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor , dreptul de a modifica sau de a retrage consimtamintul cu privire la prelucrarea   datelor cu caracter personal pentru cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant . De asemenea aveti  dreptul  sa  depuneti o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.